Haandoffice, Skat og Offenlige overførelsesindkomster

Med det nye system HåndOffice er påsætningen og afregningen blevet gjort mere smidig og automatisk.
Det betyder også, at overstiger du det normalt tilladte skattefrie honorar pr. dag på kr. 500, så vil dette blive indberettet til SKAT. Dommerpåsætter Martin Gjeding vil naturligvis gøre dig opmærksom på dette og du vælger selv om du siger ja eller nej til dette.
For normale lønmodtagere har dette ikke den store betydning, hvis man siger ja, medmindre man ligger lige på topskattegrænsen. Hvis du vil vide om du gøre det, så besøg SKAT´s hjemmside www.skat.dk.
Det kan dog have en stor betydning for borgere der modtager offentlige overførelsesindskomster, såsom
  • SU
  • Dagpenge
  • Kontanthjælp
  • Sygedagpenge
  • Førtidspension
  • Folkepension
  • andre offentlig ydelser
Jævnfør retssikkerhedslovens § 11 har du som modtager af en hjælp fra det offentlige (Staten, Region eller Kommune) pligt til at underrette myndigheden om, at du er i færd med at opnå en anden personlig indkomst end den offentlige ydelse du er berettiget til.
Lovgivningen for de ovennævnte ydelser er meget forskellig og grænserne for opnåelse af en anden personlig indkomst end overførelsesindkomsten, er ligeledes meget forskellig, derfor kan dommerklubben ikke vejlede den enkelte dommer i reglerne for det område, hvor man modtager den offentlige ydelse fra.
Det der dog er helt sikkert er, at den offentlige myndighed til enhver tid kan ophæve modtagelsen af den offentlige ydelse, hvis retssikkerhedsloven, herunder oplysningspligten, ikke overholdes. Ved alle ansøgninger underskriver man nemlig, det står med småt på ansøgnigen, at man vil overholde oplysningspligten og hvis man ikke gør det, så kan den offentlige myndighed kræve det for meget udbetalte beløb tilbagebetalt.
Dommerklubbens bestyrelse gør derfor alle dommere opmærksomme på, at man skal tage denne mail alvorlig hvis man modtager en offentlig overførelsesindkomst og sætte sig grundig ind i den lovgivning, der regulerer det område hvor man modtager ydelsen fra. Naturligvis kun, hvis man ønsker at dømme for mere end kr. 400 om dagen.
Hvis man er i tvivl, bør man kontakte sin sagsbehandler hos den offentlige myndighed, som man modtager hjælpen fra.
Dommerklubbens bestyrelse håber med denne mail, at have vejledt dommerklubbens medlemmer i hvilke forhold man skal være opmærksom på, hvis man modtager en offentlig overførelsesindkomst, samtidig med at man vælger at dømme for mere end kr. 500 pr. dag. 
Med venlig hilsen
Dommerklubbens bestyrelse