Regelfortolkninger mm.

Her på siden vises diverse fortolkninger mm, som vi har modtaget fra DU osv.

Nedenstående er ment som hjælp og kan ikke erstatte dommerens eget ansvar for at være ajourført med gældende regler.

Sidste minut – sidste 30 sekunder
• I stedet for sidste spilminut vil disse anvisninger kun gælde de sidste 30 sekunder
• 30 sekunders reglen vil gælde for afslutningen af den ordinære kamp og afslutningen af en eventuel første eller anden omgang af forlænget spilletid
• Forseelsen skal finde sted inden for de sidste 30 sekunder, det betyder, at hvis en forseelse sker 29.28 og der fløjtes og tiden stoppes 29.31 (2. halvleg) – gælder reglen ikke…..

• En forseelse, der kan henføres under regel 8:10c (bolden ude af spil) bliver straffet med en diskvalifikation uden skriftlig indberetning, og der skal dømmes straffekast til modstanderholdet
• Reglen gælder for alle former for forsøg på at forhindre et kast i at blive udført (holde kasteren, kaste bolden væk….).
• Reglen gælder også, hvis afbrydelsen skyldes usportslig optræden i udskiftningsområdet eller fejlagtig udskiftning

• En forseelse, der kan henføres under regel 8:10d (bolden i spil) og 8:5, bliver straffet med en diskvalifikation uden skriftlig indberetning, og der skal dømmes straffekast til modstanderholdet.
• En forseelse, der kan henføres under regel 8:10d (bolden i spil) og regel 8:6, bliver straffet med en diskvalifikation med skriftlig indberetning, og der skal dømmes straffekast til modstanderholdet Ved ovenstående gælder følgende:
• Angrebsspilleren er i stand til at afslutte og score et mål: intet straffekast
• Angrebsspilleren afleverer bolden, og hans medspiller mislykkes med at score et mål: straffekast
• Angrebsspilleren afleverer bolden, og hans medspiller scorer et mål: intet straffekast

• Husk forseelsen skal være omhandlet af 8.5 eller 8.6, når bolden er i spil – det nytter ikke noget at løfte en 2 minutters udvisning til en diskvalifikation, blot fordi der er tale om de sidste 30 sekunder
• Hvis bolden afleveres videre til en medspiller efter forseelsen og denne spiller ikke vil afslutte – men vil aflevere – afbryd spillet, da der kun er fordel til den første spiller.

Særligt omkring sidste 30 sekunder – :
Opdatering pr 1. juli 2018 til eksisterende retningslinje:
Ikke holde afstand (regel 8:10c)

Ikke at holde korrekt afstand fører til en diskvalifikation og straffekast, såfremt et kast indenfor de
sidste 30 sekunder af kampen ikke kan udføres.
Reglen benyttes for forseelser begået indenfor de sidste 30 sekunder af kampen eller samtidig
med slutsignalet (se regel 2:4, stk 1). I dette tilfælde træffer dommerne en beslutning baseret på
deres faktuelle vurdering (regel 17:11)
Hvis bolden er ude af spil indenfor de sidste 30 sekunder og tiden ikke er stoppet, og udførelsen af
et kast forhindres eller forsinkes af en hændelse som usportslig optræden i udskiftningsområdet,
fejlagtig udskiftning eller overtallig spiller på banen begået at holdet, der ikke er i boldbesiddelse,
gælder regel 8.10c, og der skal dømmes straffekast og den skyldige skal straffes med en
diskvalifkaiton.
Hvis eksempelvis et kast bliver udført men blokeret af en spiller, der er placeret for tæt på og
aktivt ødelægger resultatet af kastet eller forstyrrer kasteren under udførelsen af kastet, skal
regel 8:10c også anvendes.
Hvis en spiller står mindre end 3 meter fra kasteren uden aktivt at forstyrre udførelsen af kastet
skal der ikke bestraffes. Hvis en spiller står for tæt på og bruger denne position til at blokere
skuddet eller bryde en aflevering fra kasteren skal regel 8:10c også anvendes.