Retningslinier i Sønderjysk Håndbolddommerklub

til nyuddannede dommere.

Når man har taget dommerkort og ønsker at dømme kampe, melder man sig ind i Sønderjydsk Håndbolddommerklub.

Det årlige kontingent udgør 250,- kr., som betales ved, at beløbet bliver fratrukket jeres afregning af kamphonorar/kørsel. Skulle der ikke blive dømt tilstrækkeligt, modtager man en særskilt opkrævning.

Dommerklubben er behjælpelig med dommertrøje og shorts.

Som håndbolddommer får man tildelt et dommernummer, som bruges til påsætningen af kampe i Kreds 8, hvor dommerklubben har hjemme. Påsætningen foretages af påsætningsansvarlig hos Kreds 8, som mailer påsætningen ud til den enkelte dommer.
På hjemmesiden Haandoffice.dhf.dk kan man se sine tildelte kampe, og det er også hjemmesiden, hvor man melder fra, hvis der er dage man ikke kan dømme (helst minimum 2-3 uger frem).

Når man skal til sin første kampe, er der en dommerkollega med som vejleder (onkel), der fortæller og sætter dig ind i, hvordan dommergerningen foregår i praksis ude i hallerne. Dommerkollegaen vejleder også om din brug af regler og optræden på banen, tidtagerbordet m.m. Dommerkollegaen er også den man kan spørge, hvis der er tvivl om fortolkning af reglerne.
En vejledning foregår typisk på følgende måde: Du møder dommerkollegaen 45 min før første kamp, hvor I snakker om den kommende opgave. Efter første halvleg snakkes der kort om, hvad der er sket i halvlegen og anden halvleg dømmes færdig, hvorefter, hvis der er tid, snakkes hele kampen igennem. Hvis du dømmer flere kampe efter hinanden, tales der kort efter hver halvleg.
Dommerkollegaen er i hallen for at hjælpe dig med at komme i gang med din dommerkarriere. Dommerkollegaen er ikke til stede for at være overdommer over din måde at dømme på, men som en vejleder/hjælper/kollega, der har erfaringen. Husk at konstruktiv kritik kan bruges i de næste kampe. Dommerkollegaen sender en kortfattet mail til den udviklingsansvarlige i dommerklubben om, hvad I har haft af oplevelser, og hvilke områder i dommergerningen I har talt om i hallen.
Onkel ordningen med nye dommere foregår i det omfang det er nødvendigt, for at man som ny dommer har fået den rutine der skal til, for at man kan afvikle håndboldkampe i hallen selvstændigt, og at man er tryg ved at være alene i hallen. Hvis du er en ung dommer, er du velkommen til at have forældre eller bekendte med til snakken med dommerkollegaen. Som dommer er man altid velkommen til at kontakte formand eller udviklingsansvarlig i dommerklubben for at spørge ind til, om det man har oplevet/snakket om i hallen er rigtig forstået eller blot for at få hændelser bekræftet.

Alle henvendelser kan sendes til formand@dommerklub-syd.dk
Eller gå ind på hjemmesiden www.dommerklub-syd.dk/