Retningslinier for forlænget spilletid

Uddrag fra JHFs turneringsreglement vedr. pokalkampe:

7.12  Hvis en kamp, efter at have være endt uafgjort, skal forlænges, for at der kan findes en vinder, skal der efter en pause trækkes lod om banehalvdel og opgiverkast.

Ved kampe på mindst 2 x 20 min. Er pausen 5 min. og omkampens længde er 2 x 5 min. med 1 min. Pause mellem halvlegene.

Ved øvrige kampe er pausen 3 min. , og omkampens længde er 2 x 3 min. med 1 min. pause mellem halvlegene.

Hvis forlængelsen ender uafgjort, spilles efter en pause af samme længde en ny forlængelse efter samme retningslinier.

Ender denne anden forlængelse uafgjort, fortsættes med straffekast i henhold til stk. 7.13

7.13  Hvis en kamp, der enten efter normal spilletid eller efter de foreskrevne antal forlængelser fortsat er uafgjort, skal finde sin endelige afgørelse ved straffekast, gælder følgende retningslinier for gennemførelsen af straffekastkonkurrencen:

A.  Forud for straffekastkonkurrencen udpeger hvert holds holdansvarlige skriftligt ved angivelsen af rygnumre fem spillere, der skal være spilleberettigede ved den foranliggende kamps afslutning. De to holds udpegede spillere udfører på skift mellem holdene hvert et straffekast. På det enkelte hold er kasternes rækkefølge ligegyldig.

B.  De anvendte målvogtere kan vælges frit og udskiftes efter behag. Målvogtere kan benyttes som kastere, og kastere kan benyttes som målvogtere.

C.  Dommeren/dommerne afgør fra hvilket mål der skal kastes. Det hold der skal lægge ud, findes ved lodtrækning.

D.  Hvis der efter fem kast til hvert hold, stadig ikke foreligger en afgørelse, fortsættes med nye straffekast, idet der igen udpeges fem spillere som kastere fra hvert hold, enten med de samme spillere eller med udskiftning af fra en til fem spillere i forhold til den første liste. Det modsatte hold kaster først, og der fortsættes indtil en afgørelse foreligger. En afgørelse er opnået, når der efter hver lige mange kast til hvert hold foreligger en målforskel mellem holdene. Hvis der efter de fem kast stadig ikke foreligger en afgørelse, fortsættes på samme måde, indtil en afgørelse foreligger. For hver fem kast kan kasterne efter anmeldelse herom udbyttes.

E.  Udviste, diskvalificerede og bortviste spillere må ikke deltage i straffekastkonkurrencen.

F.  Væsentlige forseelser under straffekastkonkurrencen skal i alle tilfælde straffes med en diskvalifikation. Ved en diskvalifikation eller hvis en spiller skades, skal der udpeges en anden spilleberettiget spiller i stedet.

G.  Under udførelsen af det enkelte straffekast må kun kasteren, den udpegede målvogter og dommeren/dommerne opholde sig på den banehalvdel, hvor straffekastene udføres.