Bestyrelse pr. 23 april 2018

Generalforsamling blev afviklet i god ro og orden.

Michael blev valgt som formand af generalforsamlingen.
Den øvrige bestyrelse konstituerer sig iflg vedtægterne på efterfølgende møde.

Ny mand i bestyrelsen er Jacob Mørch og Marc Ernst (ses i forgrunden)
I baggrunden ses fra venstre Michael Jeppesen, Arne Mikkelsen og Jens Henrik Feldstedt