Generalforsamling 2018

Indbydelse til generalforsamling den 23 april 2018
I Kliplev hallen kl. 18.00

Kære Dommer kollega

Det er atter tid til vores årlige komsammen, som finder sted i Kliplev hallen den 23 april Kl. 18.00 til spisning som består af karbonader med ærter og gulerødder.
Tilmelding til bespisning skal være bestyrelsen i hænde senest mandag den 16 april på formand@dommerklub-syd.dk

Generalforsamlingen starter kl. 19.00, dagsorden iflg. vedtægterne § 8.
Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før på mail formand@dommerklub-syd.dk

Med venlig hilsen
Bestyrelsen